ฝันดี-ฝันเด่น อัลบั้ม ออกฤทธิ์ (พ.ศ. 2537)


1. ฝันดี-ฝันเด่น - หัวไม่เหน่ง (3:11)
2. ฝันดี-ฝันเด่น - แกล้งโง่ (3:09)
3. ฝันดี-ฝันเด่น - มัมมี่ (3:35)
4. ฝันดี-ฝันเด่น - หมื่นคำลา (4:19)
5. ฝันดี-ฝันเด่น - นักเรียนดีเด่น (3:42)
6. ฝันดี-ฝันเด่น - ออกฤทธิ์ (3:41)
7. ฝันดี-ฝันเด่น - ยอมแบน (3:23)
8. ฝันดี-ฝันเด่น - ลำบากมากไหม (3:58)
9. ฝันดี-ฝันเด่น - ท่านแก่ (3:17)
10. ฝันดี-ฝันเด่น - คนเดียวกัน (3:34)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment