นาตาลี สตีเบิร์ท อัลบั้ม Episode 2 อาคันตุกะ (พ.ศ. 2545)


1. Natalie นาตาลี - อาคันตุกะ (3:01)
2. Natalie นาตาลี - ทีโอโอ (3:34)
3. Natalie นาตาลี - นก (3:00)
4. Natalie นาตาลี - พี่ (3:56)
5. Natalie นาตาลี - Cupid (2:58)
6. Natalie นาตาลี - ถ้าเธอไม่บอก (3:11)
7. Natalie นาตาลี - Tv Star Break My Heart (3:31)
8. Natalie นาตาลี - ฝันดียังมีต่อ (3:28)
9. Natalie นาตาลี - ขาดๆ เกินๆ (3:29)
10. Natalie นาตาลี - อะไรนะ (3:03)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment