เจ เจตริน อัลบั้ม J : Day (พ.ศ. 2541)


1. เจ เจตริน - ส่งมาซะ (4:01)
2. เจ เจตริน - ทางนี้ (4:45)
3. เจ เจตริน - อยากให้รู้ว่าเหงา (3:53)
4. เจ เจตริน - ปล่อยมันไปเหอะ (4:04)
5. เจ เจตริน - ค้นใจ (3:19)
6. เจ เจตริน - ไม่ไปอยู่แล้ว (3:45)
7. เจ เจตริน - พูดมาตามตรง (4:09)
8. เจ เจตริน - เดี๋ยวก่อน (3:42)
9. เจ เจตริน - อยากให้เหมือนเดิม (4:07)
10. เจ เจตริน - เพื่อโลก...เพื่อเธอ (3:52)
11. เจ เจตริน - หน้าต่างบานนั้น (4:46)
12. เจ เจตริน - Minus one เดี๋ยวก่อน (3:00)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments