เต๊ะ ศตวรรษ อัลบั้ม T-Speed (พ.ศ. 2542)


1. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 01 - SPEED (3:49)
2. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 02 - อิจฉา (3:50)
3. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 03 - ไม่มีใครแทนที่เธอ (3:43)
4. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 04 - ไม่มีสิทธิ์ (4:11)
5. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 05 - รักคนเนียะ (3:39)
6. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 06 - ฉันกับวันเหงาๆ (3:14)
7. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 07 - ฉันคิดไปเอง (3:37)
8. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 08 - ตบมือข้างเดียว (3:56)
9. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 09 - ส่วนเกิน (3:47)
10. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 10 - ได้ไหม (3:38)
11. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 11 - ชาร์จ (3:42)
12. เต๊ะ ศตวรรษ - T-SPEED - 12 - ไม่มีใครแทนที่เธอ (MINUS ONE) (3:42)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments