Powered by Blogger.

Wednesday, August 17, 2011

ปอ ภัคพร ภูวะปัจฉิม อัลบั้ม Touch Me (พ.ศ.2544)1. ปอ - 01 สุดที่รัก (4:31)
2. ปอ - 02 อีกหน่อยคงลืมฉัน (3:47)
3. ปอ - 03 สะอาดปลอดภัย(interlude) (0:18)
4. ปอ - 04 สะอาดปลอดภัย (3:30)
5. ปอ - 05 ผู้ชายเหมือนกันทุกคน (4:40)
6. ปอ - 06 ไม่ตั้งใจ (3:42)
7. ปอ - 07 พอได้ไหม (3:50)
8. ปอ - 08 มาเองสิคะ (4:08)
9. ปอ - 09 คนรักหน้าใหม่(interlude) (1:17)
10. ปอ - 10 คนรักหน้าใหม่ (4:36)
11. ปอ - 11 ยอมกินผักชี (3:27)
12. ปอ - 12 โดนอะไรเข้าไป (3:04)
13. ปอ - 13 ผู้ชายเหมือนกันทุกคน(interl (0:41)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...