บัวหิมะ อัลบั้ม ชิทแตก (พ.ศ. 2543)


1. บัวหิมะ - 01 ชิทแตก ! ธีม (4:51)
2. บัวหิมะ - 02 แช็ก (3:50)
3. บัวหิมะ - 03 โลกไม่ใช่ของเรา (3:20)
4. บัวหิมะ - 04 คนที่ฉันเชื่อ (5:33)
5. บัวหิมะ - 05 ฟ้าวันนี้มีเมฆสีคล้ำหลายก้อ (5:40)
6. บัวหิมะ - 06 Birdball Song (1:35)
7. บัวหิมะ - 07 ซัคเซนเซ (4:20)
8. บัวหิมะ - 08 Airbook Sarcasm (5:18)
9. บัวหิมะ - 09 นายคัน (3:57)
10. บัวหิมะ - 10 From Now On (3:21)
11. บัวหิมะ - 11 แอนนา (3:43)
12. บัวหิมะ - 12 ชิทแตก ! ธีม ลงเอย (2:40)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments