Powered by Blogger.

Tuesday, October 11, 2011

ตุ้ย ธีรภัทร์ อัลบั้ม Teerapat (พ.ศ. 2544)1. ตุ้ย ธีรภัทร - ใจบอกว่าใช่ (3:41)
2. ตุ้ย ธีรภัทร - สองใจ (3:33)
3. ตุ้ย ธีรภัทร - มองลงมา (2:53)
4. ตุ้ย ธีรภัทร - ไม่ไว้ใจตัวเอง (4:09)
5. ตุ้ย ธีรภัทร - จากวันนี้เธอจะลืมทุกๆอย่าง (4:28)
6. ตุ้ย ธีรภัทร - รู้ตัวดีว่ามีไม่พอ (3:54)
7. ตุ้ย ธีรภัทร - ไม่ต้องการคำตอบ (3:41)
8. ตุ้ย ธีรภัทร - อยู่กับเธอ (4:02)
9. ตุ้ย ธีรภัทร - Love & Peace (3:38)
10. ตุ้ย ธีรภัทร - ธีรภัทร (4:06)
11. ตุ้ย ธีรภัทร - ไม่ไปไหน (1:35)
12. ตุ้ย ธีรภัทร - ใจบอกว่าใช่ (acoustic) (2:04)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...