ชิน ชินวุฒิ อัลบั้ม May Be I'm Bad (พ.ศ. 2551)


1. Chin ชิน ชินวุฒิ - คืนที่หนึ่ง (3:14)
2. Chin ชิน ชินวุฒิ - Maybe I'm Bad (3:59)
3. Chin ชิน ชินวุฒิ - หัวใจไม่ใช่กระดาษ (3:46)
4. Chin ชิน ชินวุฒิ - Too Fast, Too Ferious (3:23)
5. Chin ชิน ชินวุฒิ - Let's me call (3:18)
6. Chin ชิน ชินวุฒิ - ของขวัญที่ว่างเปล่า (4:29)
7. Chin ชิน ชินวุฒิ - ความจำเสื่อม (3:43)
8. Chin ชิน ชินวุฒิ - คู่เก่ง (3:27)
9. Chin ชิน ชินวุฒิ - อยากกอดนางฟ้า (3:57)
10. Chin ชิน ชินวุฒิ - ภาพติดตา (3:57)
11. Chin ชิน ชินวุฒิ - ของขวัญที่ว่างเปล่า Piano (4:42)
12. Chin ชิน ชินวุฒิ - ไม่มีใครให้บอกรัก (4:08)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments