Powered by Blogger.

Wednesday, May 23, 2012

มะลิ Mali อัลบั้ม Mali (พ.ศ. 2549)1. Mali - ดูแต่ตา (4:24)
2. Mali - เลิก (3:43)
3. Mali - แฟนคนอื่น (3:47)
4. Mali - ไม่สบาย (4:48)
5. Mali - ยอมรับความจริง (3:34)
6. Mali - พูดลำบากมั้ย (3:47)
7. Mali - ชิน (3:52)
8. Mali - ไม่ต้องเสียใจ (4:14)
9. Mali - อยากจะกอดเธอเอาใว้ (4:19)
10. Mali - ข้อแม้ (4:13)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...