ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง อัลบั้ม ด้วยรักและจริงใจ (พ.ศ. 2536)


1. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ด้วยรักและจริงใจ (3:56)
2. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - เกิดแต่ตม (3:41)
3. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ไม่ใช่ดาว (3:43)
4. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - มือที่สาม (4:17)
5. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ยังดีกว่า (3:43)
6. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - เกินพอ (3:53)
7. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - โยนมันทิ้งไป (4:03)
8. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ใจจำยอม (3:45)
9. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - มาเพื่อลา (3:49)
10. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ไม่มีที่ไป (3:48)
11. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ไม่เหลืออะไรอีก (3:56)
12. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - อยากรู้ความจริง (3:53)
13. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - จมน้ำตา (4:31)
14. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง - ฝืนใจไม่เป็น (3:01)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments