มอส ปฏิภาณ อัลบั้ม 9MOS (Nine Mos) (พ.ศ. 2551)


1. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - คนที่ใช่ (3:39)
2. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - สมน้ำหน้า (4:09)
3. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - เสียงเรียกร้องของหัวใจ (3:34)
4. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - ฉันเรียกว่าความเข้าใจ (4:50)
5. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - มนต์รักลูกกรุง (4:02)
6. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - ไม่อยากคิดถึงข้างเดียว (2:14)
7. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - เล่นนอกบท (3:58)
8. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - มันโดนมันแนว (3:12)
9. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - รักลับลับ (3:57)
10. มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - คนสุดท้าย (3:49)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments