มอส ปฏิภาณ อัลบั้ม Mr. Mos ไม่รัก...ไม่ได้แล้ว (พ.ศ. 2537)


1. มอส - เหลวไหล (3:46)
2. มอส - แล้วไปแล้ว (4:47)
3. มอส - เฟอะฟะ (4:00)
4. มอส - วางตัวลำบาก (3:39)
5. มอส - ไม่เอกล่ะ (3:23)
6. มอส - อันดับสุดท้าย (4:17)
7. มอส - ไม่รัก...ก็บ้า (4:08)
8. มอส - เก็บมาซะ (4:27)
9. มอส - ผิดอะไรหรือ (4:01)
10. มอส - ชัดมั้ย (4:05)
11. มอส - โอ๊ย! ไม่ถนัด (3:08)
12. มอส - เส้นตรง (4:11)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments