เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ อัลบั้ม Siren Love (พ.ศ. 2540)


1. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - Siren Love (4:11)
2. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ด้วยไอรัก (3:35)
3. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ยืม (3:35)
4. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ไม่อาจเปลี่ยนใจ (5:31)
5. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ตะเกียงหัวใจ (4:01)
6. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - Welcome To The Underground (4:28)
7. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - Star (3:41)
8. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ข้าวมันไก่ (3:53)
9. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ไม่ต้องการเยอะ (4:35)
10. James เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - ขอกอดหน่อย (3:49)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments