อู๋ ธรรพ์ณธร อัลบั้ม ทุ่มเท (พ.ศ. 2548)


1. อู๋ ธรรพ์ณธร - วันนั้น วันนี้ วันไหน (4:09)
2. อู๋ ธรรพ์ณธร - ทุ่มเท (4:32)
3. อู๋ ธรรพ์ณธร - ละอองดาว (4:22)
4. อู๋ ธรรพ์ณธร - คำมักง่าย (4:16)
5. อู๋ ธรรพ์ณธร - ฝังไว้ในผืนดิน (3:51)
6. อู๋ ธรรพ์ณธร - คนที่เธอไม่รัก (3:56)
7. อู๋ ธรรพ์ณธร - เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม (3:25)
8. อู๋ ธรรพ์ณธร - ยังดีอยู่ (3:33)
9. อู๋ ธรรพ์ณธร - หมื่นล้านเพลง (4:41)
10. อู๋ ธรรพ์ณธร - ได้แค่รู้ (5:06)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments