FLURE ฟลัวร์ อัลบั้ม Flure (พ.ศ. 2545)


1. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 01 บอก (Tell) (4:39)
2. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 02 เปลี่ยน (Someday) (4:32)
3. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 03 เรื่องเดียว (One Thing) (5:13)
4. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 04 ม.3 (High School) (3:30)
5. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 05 ที่ที่มีแต่เรา (Still) (5:12)
6. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 06 ปล่อยไปตามหัวใจ (Let It Flow) (5:18)
7. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 07 เปลือก (Fake) (3:36)
8. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 08 ไม่มีสิ่งไหนเป็นความจริง (What It's Worth) (4:55)
9. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 09 ตื่น (Awake) (5:03)
10. FLURE ฟลัวร์ - Flure - ฟลัวร์ - 10 Youth (4:29)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments