อ้อม สุนิสา อัลบั้ม Sunisa (พ.ศ. 2544)


1. อ้อม สุนิสา - 01- อย่ามายุ่งกับฉัน (3:36)
2. อ้อม สุนิสา - 02- อย่าเก็ก (4:09)
3. อ้อม สุนิสา - 03- ฉันจะอยู่กับเธอ (4:12)
4. อ้อม สุนิสา - 04- ค้น (3:15)
5. อ้อม สุนิสา - 05- ผิดที่ฉัน (3:24)
6. อ้อม สุนิสา - 06- แห้ว (3:44)
7. อ้อม สุนิสา - 07- พรุ่งนี้จะเข้าใจ (3:55)
8. อ้อม สุนิสา - 08- ความลับให้เธอ (3:26)
9. อ้อม สุนิสา - 09- ไม่มีทาง (3:47)
10. อ้อม สุนิสา - 10- ขอบคุณ (3:30)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments