อู๋ ธรรพ์ณธร อัลบั้ม Tannatonn (พ.ศ. 2539)


1. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ร่ำลา (3:58)
2. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - เกิดเป็นผู้ชาย (3:28)
3. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ดาว (3:40)
4. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ทางแสนไกล (3:10)
5. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ให้ตายซิ (4:46)
6. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - เพื่อน (3:06)
7. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ไม่ต้องกลัวนะ (3:07)
8. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - Good bye (3:55)
9. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ร้อน (3:35)
10. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ดูไม่ออกเดาไม่ถูก (3:46)
11. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ถอยไป...ซะ (3:50)
12. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ช้าเกินไปแล้ว...ต๋อย (2:42)
13. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ร้อน (remix) (4:41)
14. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - ร่ำลา (piano ver.) (4:12)
15. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - เพราะรัก (3:30)
16. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - Dancing Man (Enew) (3:08)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments