Powered by Blogger.

Thursday, October 25, 2012

Zaza อัลบั้ม Soda Sound (พ.ศ. 2541)1. Zaza - ไม่ต้องเลย (3:18)
2. Zaza - รู้ตัวมั๊ย (4:16)
3. Zaza - นอนไม่หลับ (3:52)
4. Zaza - รักไม่รัก (4:00)
5. Zaza - เธอคงไม่รู้ (4:05)
6. Zaza - พูดผิด พูดใหม่ (3:45)
7. Zaza - Goodbye (3:37)
8. Zaza - ไม่มีแล้ว (3:52)
9. Zaza - โกรธ (3:48)
10. Zaza - ให้เธอคนเดียว (3:28)
11. Zaza - นอนไม่หลับ (Soda Mix) (1:01)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...