Powered by Blogger.

Thursday, October 25, 2012

Zaza อัลบั้ม Uncensor (พ.ศ. 2545)1. Zaza - เอะอะก็ไม่คิด (3:03)
2. Zaza - อืม...ก็ได้ (2:56)
3. Zaza - สวัสดี (3:57)
4. Zaza - จบไปได้แล้ว (4:08)
5. Zaza - โกรธเธอ (4:18)
6. Zaza - วันละ KISS (3:42)
7. Zaza - หนาวสนุก! (3:04)
8. Zaza - ดอกไม้ (4:37)
9. Zaza - คิดถึงฉันบ้างนะ (3:40)
10. Zaza - เพลงพร (3:19)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...