Zaza อัลบั้ม Visa (พ.ศ. 2544)


1. Zaza - 01 ใจละลาย (3:13)
2. Zaza - 02 น่าจะเข้าใจ (4:00)
3. Zaza - 03 ท้า (3:37)
4. Zaza - 04 เคยไปทำเธอตอนไหน (3:40)
5. Zaza - 05 เดี๋ยะ...เดี๋ยะ... (3:42)
6. Zaza - 06 หนึ่งนาที (4:09)
7. Zaza - 07 มันต้องอย่างนี้ (3:24)
8. Zaza - 08 เดือดร้อนอีกแล้ว (4:05)
9. Zaza - 09 เออ-เออ-ออ-ออ (3:21)
10. Zaza - 10 ไม่น่าเป็นห่วง (3:30)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments