Powered by Blogger.

Thursday, October 25, 2012

Zaza อัลบั้ม Z2 (พ.ศ. 2543)1. Zaza - โอ๊ย!..เข้าทาง (3:34)
2. Zaza - เลือกได้ไหม (3:47)
3. Zaza - ข้อสอบ (4:14)
4. Zaza - เก่งจริงอย่าหนี (3:18)
5. Zaza - ใครน่ะ..คนนั้น (3:47)
6. Zaza - ซีทรู (3:23)
7. Zaza - เข้าใจไหม (3:47)
8. Zaza - อย่าวัดด้วยสายตา (3:34)
9. Zaza - ยุ่ง (3:44)
10. Zaza - วันหนึ่งจะเป็นของเรา (4:21)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...