เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน อัลบั้ม The Fascinate Individual Impression 2001-4 (พ.ศ. 2548)


1. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - นำร่อง (0:11)
2. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - ปล่อยไป (4:39)
3. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - O'MY DARLING (3:49)
4. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - SHAPE OF BEAUTY (3:22)
5. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - โลกแห่งความรัก (4:00)
6. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - คือรัก (3:53)
7. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - กำเนิด (4:21)
8. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - โดดเดี่ยวในโลกกว้าง (4:38)
9. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - ลมเล (1:05)
10. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - ความพอดี (4:32)
11. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - นาน นาน (4:38)
12. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - สิ่งที่ขาดหายไป (4:53)
13. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - ในมโน (2:40)
14. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - เดินทาง (3:26)
15. เล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน - WINTER BREEZE (5:36)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments