Powered by Blogger.

Friday, November 16, 2012

I-Zax อัลบั้ม Song Hitz (พ.ศ. 2550)1. I - Zax - 01 เพื่อเธอ (เพลงใหม่) (4:18)
2. I - Zax - 02 ดอกไม้กับหัวใจ (4:48)
3. I - Zax - 03 ใจถึงใจ (4:13)
4. I - Zax - 04 ปวดใจ (5:26)
5. I - Zax - 05 อยู่ก็เหมือนตาย (4:35)
6. I - Zax - 06 หัวใจมีไว้รัก (4:34)
7. I - Zax - 07 ผมไม่อยากแพ้ (4:44)
8. I - Zax - 0/8 ระหว่างรอ (4:04)
9. I - Zax - 09 คนรักกัน (3:50)
10. I - Zax - 10 บอกสิครับ (4:25)
11. I - Zax - 11 เขาและเธฮกับฉัน (4:07)
12. I - Zax - 12 คนน่ารัก (4:01)
13. I - Zax - 13 เขียนใจให้เป็นเพลง (3:46)
14. I - Zax - 14 สุดที่รัก (ของคนอื่น) (4:40)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...