ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ อัลบั้ม Sara (พ.ศ. 2545)


1. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - กลับบ้านเอง (4:14)
2. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - อย่ารักกันได้ไหม (4:07)
3. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - หลังคา (4:27)
4. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - ฝน (3:49)
5. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - Miracles (3:54)
6. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - สิ่งสุดท้าย (4:09)
7. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - ไม่ขออะไรเลย (4:18)
8. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - ขออภัยในความไม่สะดวก (3:15)
9. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - เพื่อนคนเดิม (3:18)
10. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - เรารักกัน (4:26)
11. ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ - อย่ารักกันได้ไหม (-1) (4:04)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments