ไก่ สมพล ปิยะพงศ์สิริ อัลบั้ม เหล่าเจ็กหงี (พ.ศ. 2542)


1. สะมะพล - เหล่าเจ็กหงี (3:49)
2. สะมะพล - สะมะรส สะมะรัก (3:34)
3. สะมะพล - กระจกวิเศษ (3:20)
4. สะมะพล - รักเธอจะแย่อยู่แล้ว (4:18)
5. สะมะพล - คนนี้ดีที่หนึ่ง (3:17)
6. สะมะพล - Buffalo (3:34)
7. สะมะพล - อยากเสียเพื่อน (3:58)
8. สะมะพล - คนแก้เหงา (3:55)
9. สะมะพล - ลูกไก่ในกำมือ (2:40)
10. สะมะพล - ทะเลพระจันทร์ (3:37)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments