โดม ปกรณ์ ลัม อัลบั้ม Dome Question (พ.ศ. 2542)


1. โดม ปกรณ์ ลัม - หน้ากาก (3:36)
2. โดม ปกรณ์ ลัม - งมเข็มในทะเล (4:17)
3. โดม ปกรณ์ ลัม - ก็รักกันแล้ว (3:53)
4. โดม ปกรณ์ ลัม - เคี้ยวได้เลย (3:27)
5. โดม ปกรณ์ ลัม - เธอ (4:45)
6. โดม ปกรณ์ ลัม - นอกคอก (4:21)
7. โดม ปกรณ์ ลัม - วันสุดท้าย (4:12)
8. โดม ปกรณ์ ลัม - ยังไงก็ขอบใจ (3:37)
9. โดม ปกรณ์ ลัม - วันแห่งความรัก (3:37)
10. โดม ปกรณ์ ลัม - เท้าของผม (4:14)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments