Neo-X นีโอ เอ็กซ์ อัลบั้ม Neo-X 2 Deep (พ.ศ. 2549)


1. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 01 เสียเวลาทำใจ (3:47)
2. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 02 มีเจ้าของทั้งสองคน (3:59)
3. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 03 ชอบมากเลย (3:31)
4. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 04 คนสองหน้า (3:49)
5. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 05 เธอในฝัน (4:31)
6. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 06 เจ็บมาถึงฉัน (3:53)
7. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 07 จับมือครั้งสุดท้าย (3:50)
8. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 08 เจ้าของครึ่งเดียว (4:02)
9. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 09 สัญญาได้ไหม (3:37)
10. Neo-X นีโอ เอ็กซ์ - 10 ที่ของฉัน (3:45)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments