สินเจริญ บราเธอร์ส อัลบั้ม สินเจริญ บราเธอร์ส (พ.ศ. 2539)


1. สินเจริญ บราเธอร์ส - สัญญา (4:41)
2. สินเจริญ บราเธอร์ส - รักเลย (4:24)
3. สินเจริญ บราเธอร์ส - คนอ่อนแอ (3:56)
4. สินเจริญ บราเธอร์ส - ไม่เสียน้ำตา (3:48)
5. สินเจริญ บราเธอร์ส - เพราะใจเราเอง (4:22)
6. สินเจริญ บราเธอร์ส - โกหกตัวเอง (2:57)
7. สินเจริญ บราเธอร์ส - และแล้ว (4:31)
8. สินเจริญ บราเธอร์ส - ขอบคุณเธอ (4:16)
9. สินเจริญ บราเธอร์ส - ไม่รักก็ได้ (3:06)
10. สินเจริญ บราเธอร์ส - เธอผู้เป็นหัวใจ (4:52)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments