ไท ธนาวุฒิ อัลบั้ม ประเทือง (พ.ศ. 2541)


1. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-01-ประเทือง (4:05)
2. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-02-ใช่เลย (4:05)
3. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-03-ถ้าเธออยู่ (3:52)
4. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-04-อยากขอร้อง (4:57)
5. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-05-เบื่อคนแถวนี้.ฉิบ.. (4:19)
6. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-07-ยืดเยื้อ (4:00)
7. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-08-ต้องคิด (นิด..นีง) (4:06)
8. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-09-อย่าปิดฉัน (4:19)
9. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-10-ไม่มีจะเสีย (3:56)
10. ไท ธนาวุฒิ - ไท-ธนาวุฒิ-11-ความจริง (3:55)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments