นิโคล เทริโอ อัลบั้ม บุษบาหน้าเป็น (พ.ศ. 2542)


1. นิโคล เทริโอ - บุษบา (3:55)
2. นิโคล เทริโอ - ทำไมเป็นคนแบบนี้ (4:50)
3. นิโคล เทริโอ - ดอกไม้ที่ทำตก (3:29)
4. นิโคล เทริโอ - ใจร้าย (4:07)
5. นิโคล เทริโอ - เปรี้ยวใจ (2:59)
6. นิโคล เทริโอ - ไม่ใช่ ไม่ใช่ (3:02)
7. นิโคล เทริโอ - ใต้แสงตะวัน (3:56)
8. นิโคล เทริโอ - อยู่ที่ใจ (4:17)
9. นิโคล เทริโอ - วันหนึ่ง...ฉันจะทำเพื่อเธอ (3:16)
10. นิโคล เทริโอ - วินาทีเดียว (4:10)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments