สินเจริญ บราเธอร์ส อัลบั้ม สินเจริญลายดอก (พ.ศ. 2551)


1. สินเจริญ บราเธอร์ส - ดนตรีลายดอก (3:24)
2. สินเจริญ บราเธอร์ส - โจรกลับใจ (4:16)
3. สินเจริญ บราเธอร์ส - ลำดวนทองดี (4:13)
4. สินเจริญ บราเธอร์ส - ต้องมนต์ (4:00)
5. สินเจริญ บราเธอร์ส - อาณาจักรของเรา (3:21)
6. สินเจริญ บราเธอร์ส - ราชสีห์กับหนู (3:04)
7. สินเจริญ บราเธอร์ส - เพลงบอกรักจากหัวใจ ของผู้ชายพูดน้อย (2:50)
8. สินเจริญ บราเธอร์ส - 60 ปีแห่งความหลัง (1:17)
9. สินเจริญ บราเธอร์ส - Dancing on Street (3:16)
10. สินเจริญ บราเธอร์ส - ร่มโพธิ์ร่มไทร (3:31)
11. สินเจริญ บราเธอร์ส - ป่าตอง (3:11)
12. สินเจริญ บราเธอร์ส - เพลงจากท้องทะเล (2:47)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments