นิโคล เทริโอ อัลบั้ม Another Part Of Me (พ.ศ. 2543)


1. Nicole Theriault - 01 - Stealing (4:51)
2. Nicole Theriault - 02 - I'll Be There (4:45)
3. Nicole Theriault - 03 - Symphony (4:03)
4. Nicole Theriault - 04 - Friends (4:00)
5. Nicole Theriault - 05 - You (4:05)
6. Nicole Theriault - 06 - Flower In Your Hnad (4:50)
7. Nicole Theriault - 07 - Holding My Love('Til You're Satisfied) (4:04)
8. Nicole Theriault - 08 - A Part Of You (3:13)
9. Nicole Theriault - 09 - You Saved My Heart (4:35)
10. Nicole Theriault - 10 - I Ain't About That (4:50)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments