ซาวนด์ วอล์กเกอร์ อัลบั้ม Sound Walker (พ.ศ. 2547)


1. Sound Walker - Love Is The Reason (3:52)
2. Sound Walker - เสียงที่ไม่ได้ยิน (4:12)
3. Sound Walker - Swing With The Song (4:02)
4. Sound Walker - เจ็บ เจ็บ (3:29)
5. Sound Walker - พี่ร้อง น้องเต้น (3:08)
6. Sound Walker - มารยา (3:33)
7. Sound Walker - Valentine (3:56)
8. Sound Walker - ความคิดสั่งได้-หัวใจสั่งยาก (3:54)
9. Sound Walker - วังวนคนงมงาย (3:53)
10. Sound Walker - ราตรีสววรค์ (3:11)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments