Powered by Blogger.

Thursday, September 26, 2013

ไทร็อก อัลบั้ม โยกหัว (พ.ศ. 2537)1. ไทร็อก - ช่วยตัวเอง (2:49)
2. ไทร็อก - บทเพลงของฉัน (2:53)
3. ไทร็อก - แบบสุดกึ๋น (3:01)
4. ไทร็อก - ยืมมาจากใจ (4:47)
5. ไทร็อก - ก็เท่านี้ (2:42)
6. ไทร็อก - ช่วยตัวเอง(บรรเลง) (2:08)
7. ไทร็อก - แผ่นดินของใคร (4:37)
8. ไทร็อก - ขอ-ให้-จง (3:16)
9. ไทร็อก - กฎเกณท์ (4:05)
10. ไทร็อก - โยกหัว(ถ้าอยากเป็นอย่างนี้) (2:07)
11. ไทร็อก - ให้เธอ (4:12)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

1 comment:

  1. ขอบคุณที่ย้อนเวลาให้กระผม

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...