อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม พาซ่า (พ.ศ. 2542)


1. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 01 พลาซ่า (3:44)
2. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 02 ลอยกระทง (4:06)
3. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 03 ย่างสามสิบ (3:42)
4. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 04 ลน (3:40)
5. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 05 ขี้เหร่แต่สวย (4:05)
6. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 06 อ่ำ POLKA (2:10)
7. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 07 เอาไม่อยู่ (3:39)
8. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 08 ไม่ตลก (4:08)
9. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 09 เรางี่เง่า (3:28)
10. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - อ่ำ อัมรินทร์ 10 ยิ้มไปสู้ไป (3:20)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments