อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม นิราศร็อก (พ.ศ. 2543)


1. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - หิริโอตัปปะ (3:59)
2. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - นิราศรถไฟฟ้า (4:30)
3. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - ปรารถนา (4:06)
4. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - ร้องไห้ไม่ทัน (3:34)
5. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - เธอใจดำ (3:38)
6. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - ตะล็อกต็อกแต็ก (4:15)
7. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - กุลาหัวร่อ (3:02)
8. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - ไม่อยากให้ใครว่าเธอ (4:20)
9. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - ของกำนัล (3:23)
10. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - ฉันไม่เกี่ยว (4:11)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments