อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม อำ อ่ำ อ้ำ อ๊ำ อ๋ำ (พ.ศ. 2546)


1. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 01-อ่ำ อัมรินทร์-ผมเปล่าครับ (3:17)
2. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 02-อ่ำ อัมรินทร์-เกินคว้า ละครโฉมตรูครูเถื่อน (3:49)
3. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 03-อ่ำ อัมรินทร์-ลน (4:26)
4. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 04-อ่ำ อัมรินทร์-ดม (3:44)
5. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 05-อ่ำ อัมรินทร์-เปลืองน้ำตา (3:54)
6. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 06-อ่ำ อัมรินทร์-ถึงเวลาหรือยัง ละครผู้ใหญ่ลีกับนางมา (3:27)
7. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 07-อ่ำ อัมรินทร์-มนุษย์ค้างคาว (3:40)
8. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 08-อ่ำ อัมรินทร์-อย่าทำอย่างนี้กับใคร (4:33)
9. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 09-อ่ำ อัมรินทร์-ไม่รู้ใครรักใครก่อน ละครโฉมตรูครูเถื่อน (3:25)
10. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน - 10-อ่ำ อัมรินทร์-ทนได้ทุกที (3:41)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments