อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม AMARIN (พ.ศ. 2539)


1. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 01 - รักเธอ ( คนเดียว ) (3:16)
2. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 02 - ดม (3:51)
3. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 03 - ซื้อ (3:28)
4. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 04 - รักเธอ ( สองคน ) (4:19)
5. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 05 - เบื่อ (2:52)
6. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 06 - โง่ (3:24)
7. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 07 - งง (3:12)
8. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 08 - ฉัน... (3:55)
9. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 09 - แจก (3:12)
10. อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน อัลบั้ม - 10 - แบก (4:01)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments