ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค อัลบั้ม (nice) (พ.ศ. 2538)


1. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - โทษกันไปโทษกันมา (3:55)
2. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - ให้เธอคนเดียว (3:39)
3. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - เธอคือความรัก (4:36)
4. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - กว่าจะรู้ (4:06)
5. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - เขาหรือฉัน (4:14)
6. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - ร้าย (4:05)
7. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - ไม่ต้องลำบากใจ (3:39)
8. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - อย่ากลัว (4:27)
9. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - ขอแค่ตอนนี้ (4:11)
10. ไนซ์ อภิวัจน์ จุลอมรโชค - กลับมานะ (3:19)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments