อาร์ม ศิริโรจน์ อัลบั้ม โต้รุ่ง (พ.ศ. 2543)


1. อาร์ม ศิริโรจน์ - รักเธอแล้วแย่ รักแม่ดีกว่า (4:09)
2. อาร์ม ศิริโรจน์ - โต้รุ่ง (3:49)
3. อาร์ม ศิริโรจน์ - ฝ่าฝนเพื่อพบฝัน (3:16)
4. อาร์ม ศิริโรจน์ - ซะเมื่อไหร่ (3:45)
5. อาร์ม ศิริโรจน์ - STORY PIG PIG (เรื่องหมูหมู) (3:46)
6. อาร์ม ศิริโรจน์ - ติดหญิง (3:14)
7. อาร์ม ศิริโรจน์ - ขอเปลี่ยนใจ (4:29)
8. อาร์ม ศิริโรจน์ - โอ้ย ! (3:50)
9. อาร์ม ศิริโรจน์ - ฉันโกหก (3:24)
10. อาร์ม ศิริโรจน์ - อย่างนี้ก็ตาย (3:28)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments