อาร์ม ศิริโรจน์ อัลบั้ม ไทยมุง (พ.ศ. 2546)


1. อาร์ม ศิริโรจน์ - 01-Arm อาร์ม-ไทยมุง (3:41)
2. อาร์ม ศิริโรจน์ - 02-Arm อาร์ม-คนหน้าไม่อาย (3:55)
3. อาร์ม ศิริโรจน์ - 03-Arm อาร์ม-ขอเป็นคนห่วงเธอ (4:01)
4. อาร์ม ศิริโรจน์ - 04-Arm อาร์ม-ไม่เมาก็ไม่ขับ (3:41)
5. อาร์ม ศิริโรจน์ - 05-Arm อาร์ม-ปล่อยไปกับสายลม (3:44)
6. อาร์ม ศิริโรจน์ - 06-Arm อาร์ม-แจ๋วครับพี่ (3:48)
7. อาร์ม ศิริโรจน์ - 07-Arm อาร์ม-รักไม่เป็นดีกว่า (4:05)
8. อาร์ม ศิริโรจน์ - 08-Arm อาร์ม-น้ำตาคนบ้า (3:54)
9. อาร์ม ศิริโรจน์ - 09-Arm อาร์ม-ฉิ่งฉับแบนด์ (3:05)
10. อาร์ม ศิริโรจน์ - 10-Arm อาร์ม-ตั๋วรถเมล์ (3:53)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments