ณัฏฐ์ เดชะปัญญา อัลบั้ม NUTT (พ.ศ. 2546)


1. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - สะกดเป็นหรือเปล่า (3:52)
2. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - เรื่องของหยดน้ำ (4:33)
3. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - แพ้น้ำตา (4:08)
4. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - ที่ระลึก (3:53)
5. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - ให้มือคุยกัน (2:34)
6. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - ถ้าเธอรักเขามาก (3:50)
7. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - ภาพที่หยุดเคลื่อนไหว (3:46)
8. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - รักอยู่ตรงนี้ (3:20)
9. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - ความจริงของความฝัน (3:42)
10. ณัฏฐ์ เดชะปัญญา - คนที่หน้าคล้ายเธอ (4:11)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments