อัสนี-วสันต์ อัลบั้ม สับปะรด (พ.ศ. 2533)


1. อัสนี-วสันต์ - กุ้มใจ (4:58)
2. อัสนี-วสันต์ - เธอปันใจ (3:24)
3. อัสนี-วสันต์ - เล็กลง (5:09)
4. อัสนี-วสันต์ - คงเดิม (3:40)
5. อัสนี-วสันต์ - สับปะรด (5:52)
6. อัสนี-วสันต์ - เหลือเก็บ-เหลือจ่าย (4:09)
7. อัสนี-วสันต์ - เกี่ยวก้อย (5:29)
8. อัสนี-วสันต์ - ไม่จบ (4:43)
9. อัสนี-วสันต์ - ทำไม (4:21)
10. อัสนี-วสันต์ - ดอกไม้ไปไหน (4:14)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment