ป้าง นครินทร์ อัลบั้ม ไข้ป้าง (พ.ศ. 2537)


1. ป้าง นครินทร์ - สบายดี (4:09)
2. ป้าง นครินทร์ - ปีหน้า (3:45)
3. ป้าง นครินทร์ - เอื้อมไม่ถึง (3:51)
4. ป้าง นครินทร์ - คุยกับตัวเอง (3:34)
5. ป้าง นครินทร์ - ประตู (3:21)
6. ป้าง นครินทร์ - ที่ว่าการอำเภอ (4:21)
7. ป้าง นครินทร์ - คำตอบ (3:38)
8. ป้าง นครินทร์ - นานๆที (3:23)
9. ป้าง นครินทร์ - วันที่เลวร้าย (4:11)
10. ป้าง นครินทร์ - เลิกคอย (1:56)
11. ป้าง นครินทร์ - อยากเด็ก (2:58)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments