อัสนี-วสันต์ อัลบั้ม บางอ้อ (พ.ศ. 2540)

1. อัสนี-วสันต์ - บางอ้อ (4:39)
2. อัสนี-วสันต์ - อย่าเลย ขอบใจ (4:30)
3. อัสนี-วสันต์ - I Love You (4:12)
4. อัสนี-วสันต์ - อยากได้ยินว่ารักกัน (3:13)
5. อัสนี-วสันต์ - ดาวล้อมเดือน (4:39)
6. อัสนี-วสันต์ - เชียร์ขาดใจ (4:17)
7. อัสนี-วสันต์ - The Spoon (4:33)
8. อัสนี-วสันต์ - คนหลายใจ (4:17)
9. อัสนี-วสันต์ - ข้าวเย็น (5:02)
10. อัสนี-วสันต์ - ทำอยู่ ทำไป (ภาคแนะนำ) (0:33)
11. อัสนี-วสันต์ - เดือนเมษา (3:52)
12. อัสนี-วสันต์ - สัจธรรม (3:28)
13. อัสนี-วสันต์ - ข้าวเย็น (ดนตรี) (4:18)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments