ป้าง นครินทร์ อัลบั้ม หัวโบราณ (พ.ศ. 2545)


1. ป้าง นครินทร์ - 01-ป้าง-หัวโบราณ-เธอมีจริง (4:44)
2. ป้าง นครินทร์ - 02-ป้าง-หัวโบราณ-แก้วตาขาร็อค (3:46)
3. ป้าง นครินทร์ - 03-ป้าง-หัวโบราณ-อากาศ (4:32)
4. ป้าง นครินทร์ - 04-ป้าง-หัวโบราณ-เขาหรือผม (3:39)
5. ป้าง นครินทร์ - 05-ป้าง-หัวโบราณ-คู่ชีวิต (3:34)
6. ป้าง นครินทร์ - 06-ป้าง-หัวโบราณ-จุดต่ำสุด (4:00)
7. ป้าง นครินทร์ - 07-ป้าง-หัวโบราณ-ความเป็นแม่ (3:57)
8. ป้าง นครินทร์ - 08-ป้าง-หัวโบราณ-ขบวนสุดท้าย (3:55)
9. ป้าง นครินทร์ - 09-ป้าง-หัวโบราณ-ใจเจ้าเอย (3:37)
10. ป้าง นครินทร์ - 10-ป้าง-หัวโบราณ-ความคาดหวัง (4:13)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments