อัสนี-วสันต์ อัลบั้ม จินตนาการ (พ.ศ. 2545)


1. อัสนี-วสันต์ - จินตนาการ (5:29)
2. อัสนี-วสันต์ - เป็นยักษ์เป็นมาร (4:50)
3. อัสนี-วสันต์ - สิทธิ์ของเธอ (4:17)
4. อัสนี-วสันต์ - ลูกผู้ชาย (4:13)
5. อัสนี-วสันต์ - ไม่รู้ (3:54)
6. อัสนี-วสันต์ - เพลงป่า (3:53)
7. อัสนี-วสันต์ - ฉันเอง (3:28)
8. อัสนี-วสันต์ - พิรุธ (4:03)
9. อัสนี-วสันต์ - รับไม่ไหว (3:54)
10. อัสนี-วสันต์ - ฉันเสียดาย (4:30)
11. อัสนี-วสันต์ - ทุกทุกคนเป็นคนดี (4:56)
12. อัสนี-วสันต์ - สิทธิ์ของเธอ (ดนตรี) (4:17)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments