เล้าโลม อัลบั้ม ข้ามรุ่น (พ.ศ. 2550)


1. เล้าโลม - ข้ามรุ่น (3:55)
2. เล้าโลม - มาทีหลัง (4:12)
3. เล้าโลม - สายเกินไป (4:06)
4. เล้าโลม - ความรักบังคับกันไม่ได้ (3:45)

- มาโหลดกันเถอะๆ -
 ****ขาดเพลง 5. มันกันไหม ****

Comments

Post a Comment