หวิว ณัฐพนธ์ อัลบั้ม แฟนห่างๆ (พ.ศ. 2551)


1. หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท - เลือกคนดี ๆ ไม่เป็น (3:39)
2. หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท - แฟนห่าง ๆ (3:46)
3. หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท - พี่ครับผมขอ (3:01)
4. หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท - ตบปากตัวเอง (3:52)
5. หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท - กล้าทำกล้ารับ (3:31)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments