ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ อัลบั้ม Color of Love (พ.ศ. 2546)


1. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - สัญญา (3:49)
2. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - อยากบอกว่ารักเธอ (3:39)
3. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - คู่ ไม่ควร (4:24)
4. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - หนาว (3:27)
5. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - ตราบใด (3:27)
6. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - ซึ่งกันและกัน (4:07)
7. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - ขอบใจที่รักกัน (4:19)
8. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - แล้วเธอก็คงเข้าใจ (3:48)
9. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - ไม่ใช่คนเก่า (3:47)
10. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - สองเรา (3:26)
11. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - ฐานะอะไร (3:19)
12. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - คำขอครั้งสุดท้าย (3:35)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

ลิงค์สำรอง

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments